Javni poziv za podelitev električnih ograj v okviru projekta INTERREG Carnivora Dinarica, NP Risnjak

Javni zavod NP Risnjak je 17. januarja objavil odprt javni poziv za podelitev električnih ograj v okviru projekta INTERREG Carnivora Dinarica.

Ena izmed dejavnosti JZ NP Risnjak je zavarovati deset pašnikov, sadovnjakov in/ali čebelnjakov s posebnimi električnimi ograjami proti velikim zverem ter spremljati učinkovitost zmanjšanja škod. Z ograditvijo takšnih lokacij se bo skušalo zmanjšati dostopnost hrane za velike zveri, zmanjšati škode velikih zveri in vplivati na zmanjšanje konfliktov.

Odprt javni poziv je namenjen vsem zainteresiranim uporabnikom, ki imajo domače živali (živino, čebele), imajo sadovnjake ali zasajene površine, in bi si želeli svojo lastnino zaščititi z električno ograjo ter tako preprečiti škodo, ki jo povzročajo velike zveri.

Upravičenci so lahko fizične osebe, lastniki družinskih kmetij, kmetijskih podjetij, člani društev, zadrug in podobno, ki bodo električnega pastirja postavili znotraj meja NP Risnjak oziroma na območju njegovega vpliva ter spremljali učinkovitost električne ograje skozi vse leto.

Poleg podelitve električnih ograj je bila načrtovana tudi izobraževalna delavnica, na kateri bodo prisotni seznanjeni s projektom in najboljšimi načini za preprečevanje škode, ki jo povzročajo velike zveri. Nadejamo se lepemu odzivu lokalnega prebivalstva in da bodo električne ograje izboljšale stopnjo sobivanja na območju NP Risnjak.

Več informacij o samem odprtem pozivu lahko najdete tukaj.