O biodiverziteti, risu, volku in medvedu na OŠ Pivka

V okviru projekta Carnivora Dinarica

smo 9. maja izvedli delavnice o biotski pestrosti in velikih zvereh na Osnovni šoli Pivka v treh oddelkih učencev 9. razreda.

Z učenci smo si v Krpanovem domu ogledali  razstavo Rajski vrtovi pod Snežnikom, ki jo je postavilo društvo Drobnovratnik s sedežem v Postojni. Razstava predstavlja biotsko raznovrstnost vrst in ekosistemov v različnih tipih naravnega okolja na območju projekta Carnivora Dinarica.

Špela Koblar Habič iz Zavoda za gozdove Slovenija (ZGS) je učence do spoznanja vodila s pomočjo vprašanj, povezanih z lastno izkušnjo učenca, učencem pa so bili predstavljeni tudi dokazi o tem, da je za naravo pomembna prav vsaka vrsta, med njimi velike zveri. K iskanju odgovorov o pomenu biodiverzitete je učence napeljeval tudi interaktivni del razstave.

V učilnicah pa so učenci nadgradili svoje poznavanje biologije medveda, volka in risa s pomočjo bioloških materialov (lobanje, kožuhi, odlitki stopinj). Učenci so sodelovali v pogovoru o ekologiji velikih zveri, značilnostih vedenja ter izkušnjah raziskovalcev s spremljanjem velikih zveri.

Od blizu, s pomočjo Vesne Oražem (ZGS), so se lahko seznanili s telemetrično ovratnico, pripomočki za genetsko vzorčenje, izvedeli  še vse o rezultatih sledenja v snegu in izzivanje tuljenja.

Urša Marinko z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je z učenci obravnavala temo sobivanja z velikimi zvermi v Sloveniji.

Predstavila jim je aktualne primere izzivov  in ukrepov na področju preprečevanje škod v kmetijstvu, preventivne ukrepe  v prometu, pa tudi priložnosti sobivanja z velikimi zvermi kot možnost ekoturizma v Sloveniji, to je odgovornega turizma, povezanega z velikimi zvermi, ko je na primer opazovanje medveda, in prodajo izdelkov in pridelkov sheme medvedu prijazno, razvite v projektu Life Dinalp Bear.

Po delavnici so nam učiteljice povedale, da so bili učenci navdušeni nad delavnicami, zlasti pa nad tem, da so lahko pobožali kožuh in od blizu spoznali GPS ovratnico, ki  jo raziskovalci nadenejo na primer medvedu, zato da lahko od daleč spremljajo njegovo gibanje.

Skip to content