Velike zveri so bistvenega pomena za ohranjanje naravnega dinamičnega ravnovesja med vrstami. Imajo ključno vlogo pri uravnavanju populacij prostoživečih parkljarjev, ki bi sicer lahko prekomerno poprasli predele, ter tako znižali biodiverziteto območja.

Za dolgoročno ohranjanje velikih zveri je ključno izobraževanje. Z boljšim poznavanjem biologije in vedenja velikih zveri se povečuje tudi zavedanje pomembnosti njihove ohranitve.

V okviru delovnega paketa T.2 so naša glavna ciljna skupina učitelji biologije in naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah. S pripravo didaktičnega izobraževalnega kompleta o biologiji velikih zveri in sobivanju z njimi in z izvedbo seminarjev si prizadevamo za posodobitev in poglobitev njihovega znanja ter za vključitev teh informacij v njihov letni učni načrt. Zavedamo se, da imajo učitelji pomembno vlogo pri prenosu znanja na otroke in razvijanju odgovornega odnosa do velikih zveri in narave.

 

Izobraževalno gradivo za šole, skavtske in taborniške organizacije, turistične agencije in vse, ki jih zanima spoznavanje velikih zveri in njihovo ohranjanje:

Volk

  • Predavanja o volkovih za učitelje (PPT) – znotraj projekta LIFE+ SloWolf
  • Priročnik o volkovih za učitelje (PDF) – znotraj projekta LIFE+ SloWolf
  • Brošura Volk v Sloveniji (PDF) – znotraj projekta LIFE+ SloWolf
  • Letak Zaščita pašnikov (PDF) – znotraj projekta LIFE WOLFLALPS

Rjavi medved

Znotraj projekta LIFE DINALP BEAR je bilo izdelanih veliko pomembnih informativnih in izobraževalnih publikacij.

Evrazijski ris

  • Izroček o projektu LIFE LYNX (PDF)
Skip to content