Velike zveri in načrtovanje prostora

V okviru projekta Carnivora Dinarica smo v četrtek, 13. februarja 2020, v prostorih Občine Cerknica izvedli delavnico o prostorskem načrtovanju in velikih zvereh. Umeščanje (avto)cest, obrtno-indrustrijskih con in podobnih objektov ali pa razpršena poselitev v naravi lahko posegajo v življenjski prostor velikih zveri in s tem povečujejo možnost konfliktov.

Predavatelja dr. Hubert Potočnik in dr. Klemen Jerina z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sta uvodoma predstavila osnovne značilnosti gibanja velikih zveri v povezavi s fragmentacijo prostora in vpliv barier v Sloveniji (zlasti avtocest in železnice) na populacije pri nas. Pot risa, doseljenega iz Romunije, namreč lepo kaže omejenost njegovega gibanja zaradi primorske avtoceste.

Predavatelja sta poudarila, da ni problem, da ljudje ne bi hoteli upoštevati velikih zveri, večja težava sta pomanjkanje znanj in orodij  pri presojanju vplivov umeščanja objektov v prostor. Dr. Klemen Jerina je predstavil nekaj praktičnih težav pri izdelavah presoj vplivov na okolje, pa tudi nekaj rešitev. Glede na posledice konfiktov z velikimi zvermi, na primer prometnih nezgod, je preventiva namreč cenejša.

Udeleženci so opozorili na nekaj problemov umeščanja objektov v naravo. Splošni odgovor je bil, da objekt sam po sebi ni nujno problematičen, zelo problematična pa je lahko njegova umestitev v naravo, saj se z novim objektom na primer v gozdu, kjer je bila do tedaj človekova prisotnost minimalna, odpira prostor intenzivnejše človekovi dejavnosti.

Skip to content