Mašun – Snežnik

Eden izmed ciljev projekta »Carnivora Dinarica« Interreg Slovenija–Hrvaška je boljše in učinkovitejše čezmejno upravljanje s populacijami velikih zveri, ki živijo na območju Hrvaške in Slovenije.

Da bi to dosegli, projektni partnerji izvajajo številne dejavnosti, ena izmed njih pa je tudi izobraževanje javnosti.

Za to smo v projektu, poleg različnih delavnic, predvideli tudi natis številnih publikacij na teme povezane z velikimi zvermi. Izobraževalno–komunikacijsko komponento projekta je finančno posredno podprl Urad za združenja Vlade Republike Hrvaške.

Letak »Mašun–Snežnik« je informativno gradivo

s katerim lahko spoznate velike zveri v osrčju prostranih snežniških gozdov na Mašunski gozdni učni poti in stalni razstavi v gozdni hiši Mašun. Poznavanje življenja velikih zveri je pomembno za njihovo varovanje in uspešno sobivanje z njimi, zato si vzemite malo časa, se vključite in spoznajte bogastvo in pestrost gozdov ter njihove raznovrstne prebivalce s posebnim poudarkom na vseh treh vrstah velikih zveri – volku, medvedu in risu.

Skip to content