Ljudje smo v naravi gostje

22. 9. 2020

Eden izmed ciljev projekta »Carnivora Dinarica« Interreg Slovenija–Hrvaška je boljše in učinkovitejše čezmejno upravljanje s populacijami velikih zveri, ki živijo na območju Hrvaške in Slovenije.

Da bi to dosegli, projektni partnerji izvajajo številne dejavnosti, ena izmed njih pa je tudi izobraževanje javnosti.

Za to smo v projektu, poleg različnih delavnic, predvideli tudi natis številnih publikacij na teme povezane z velikimi zvermi. Izobraževalno–komunikacijsko komponento projekta je finančno posredno podprl Urad za združenja Vlade Republike Hrvaške.

Zloženka »Ljudje smo gostje v naravi ki je bila pripravljena s sodelovanjem Zavoda za gozdove Slovenije in WWF Adria.

Njen namen je javnost seznaniti s pomenom velikih zveri za naravo in lokalno skupnost, številne priložnosti za spoznavanje velikih zveri na območju projekta, Notranjske regije v Sloveniji in Primorsko–goranske županije na Hrvaškem, hkrati pa podati priporočila o odgovornem vedenju turistov med obiski habitatov velikih zveri.

Pridite in spoznajte velike zveri in načine, na katere ljudje na tem območju živijo v sožitju z njimi!

Skip to content