Interreg zgodba o uspehu

Interreg, osrednji mehanizem Evropske unije

za spodbujanje čezmejnega sodelovanja na ravni regij in držav v korist vseh prebivalcev Evropske unije letos obeležuje 30. obletnico.

Ves čas delovanja, torej že od leta 1990 mehanizem dokazuje, da meje niso ovire in da je uspel Evropejce povezati za reševanje skupnih izzivov ter oblikovanje novih priložnosti za čezmejno sodelovanje.

Ob tej priložnosti je Evropska komisija objavila dokument z osnovnimi podatki o programu v zadnjih 30 letih, med osem uspešnih zgodb tega programa pa je Evropska komisija uvrstila tudi projekt programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška Carnivora Dinarica, ki ga program financira v višini 1,983,897.45 evra.

Varovanje biodiverzitete in ekosistemov ne pozna meja in prav zato je Interreg ustrezen instrument za reševanje okoljskih izzivov, ocenjuje Evropska komisija. Slovenija in Hrvaška si namreč delita obsežno območje čezmejnih, strnjenih gozdov, ki so habitat pomembnih populacij rjavega medveda, volka in risa. Projektni partnerji z obeh strani meje pa si s sodelovanjem v skupnem Interregovem projektu Carnivora Dinarica aktivno prizadevajo ohraniti te populacije in njihov habitat. Evropska komisija ocenjuje, da prav takšno, čezmejno sodelovanje, zagotavlja, da bodo biodiverziteta in ekosistemi ohranjeni.

Skip to content