Sodelovanje s študenti Inkluzivne pedagogike Pedagoške fakultete UP

13. 11. 2023

Center Dina Pivka je edinstven tovrsten prostor v Sloveniji, kjer je raziskovanje sveta velikih zveri mogoče na 10 interaktivnih postajah. Moderen, digitalen center strokovne vsebine predstavlja na zanimiv in poučen način. Obiskovalci so nad centrom navdušeni. Kljub relativni majhnosti, se v Centru zadržijo tudi do dve uri.

Krpanov dom v Pivki, kjer se Center Dina nahaja, je dostopen tudi za gibalno ovirane osebe in družine z vozički. Pred domom so na voljo parkirna mesta za invalide, do vhoda v dom vodi položna ploščad.

Zavedamo se, da to ni dovolj. Razstava, kjer številne vsebine spoznavamo preko digitalnih zaslonov, filmov in projekcij, na žalost ni najbolj prilagojene za slepe in slabovidne osebe

V lanskem šolskem letu nas je obiskal slabovidni učenec Emre, za katerega smo pripravili poseben, prilagojen program. V okviru vodenja smo vključili številne materiale in  pripomočke, ki sicer niso del razstave. V sodelovanju z Emrejevo mobilno učiteljico, dr. Matejo Maljevac, smo zagotovili, da je bila izkušnja za Emreja kar se da optimalna.

Naš cilj je, da so vsebine o velikih zvereh in sam center dostopne tudi za samostojne obiskovalce z okvaro vida. Tako smo z novim šolskim letom smo pričeli z aktivnostmi, ki jih izvajamo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem. Študenti 2. letnika magistrskega programa Inkluzivna pedagogika (predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi) bodo od mentorstvom dr. Mateje Maljevac iz UP PEF in Helene Šneberger Mandelj iz Centra Dina Pivka prilagodili dostopnost Centra velikih zveri Dina Pivka osebam z okvaro vida.

V torek, 17. oktobra, je Helena Šneberger Mandelj, predstavnica Centra Dina Pivka,  študente obiskala na fakulteti. Po ogledu filma Velike zveri ne poznajo meja, je predstavila sam center, način podajanja informacij in glavne cilje, ki jih sledimo. Napovedala je obisk v Pivko, ki je potek v torek, 7. novembra 2023.

V prvem delu obiska študentov v Centru Dina, so se najprej spoznali s samim prostor, nato so si ogledali materiale in pripomočke, ki jih uporabljamo v okviru delavnic. Po odmoru za malico se je skupina razdelila v več manjših delovnih skupin. Med ponovnim ogledom so uporabljali posebne aplikacije, očala in preveze ter tako prostor doživljali še kot slepe oziroma slabovidne osebe. Znotraj delovnih skupin so nato oblikovali tri predloge prilagoditev. Vsaka skupina bo po diskusiji z ostalimi skupinami, mentorico in predstavnico Centra Dina izbrala eno rešitev, ki jo bodo nato izdelali v okviru končne naloge pri predmetu.

Prilagoditve bodo pilotno preizkusili člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Novega sodelovanja smo zelo veseli. Med glavnimi nalogami Centra Dina je širjenje informacij, ozaveščanje in izobraževanje o velikih zvereh. Naš cilj je, da so te informacije in sam center dostopni vsem skupinam naše družbe. O nadaljnjih korakih in rešitvah, ki jih bodo pripravili študenti, vas bomo obveščali.

Skip to content