Predstavitev pedagoških programov na OŠ Pivka

6. 7. 2023

Jana Gržinič, direktorica Zavoda za turizem Pivka in Helena Šneberger Mandelj, strokovna sodelavka sta v sredo, 28. junija, gostovali na osnovni šoli Pivka. Na zaključni učiteljski konferenci je direktorica predstavila delovanje in cilje Zavoda, se zahvalila za dosedanje in povabila k nadaljnjemu sodelovanju. Helena Šneberger Mandelj je predstavila širok nabor pedagoških programov:

  • Centra o velikih zvereh DINA Pivka,
  • Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in krajinskega parka,
  • Čistilne naprave Živa,
  • Razstave Radio skozi čas in
  • Kina Pivka.

Predstavili smo nov turistični produkt – DINAmično Pivko*, ki obsega štiri različne programe:

  • DINAmično pustolovščino, ki je namenjena za družinsko raziskovanje urbanega dela Pivke ,
  • DINAmično učilnico, pedagoški program,
  • DINAmično dediščino, andragoški program in
  • DINAmično zabavo, voden program za praznovanje rojstnih dni otrok v Centru o velikih zvereh DINA Pivka.

Poudarili smo, da je ogled Centra Dina za vse občane in občanke Pivke brezplačen in da so za učence OŠ Košana in OŠ Pivka brezplačni tudi vsi pedagoški programi. Poleg tega se šola nahaja v neposredni bližini Krpanovega doma, relativno blizu so tudi ostale lokacije. Vsi smo se strinjali, da je spoznavanje domačega okolja ključno, da se do njega vzpostavi odnos. Le tako lahko gradimo na ozaveščanju iz katerega potem izhaja želja po ohranjanju dediščine.

Spomnili smo jih, da se je z letošnjim šolskim letom OŠ Pivka pridružila mreži šol Parka Škocjanke jame (Biosferno območje Kras in porečje Reke). Mreža šol Parka je bila ustanovljena z namenom, da se vrednote, ki so temelj zavarovanih območij, prenašajo na mlade. V praksi to pomeni, da z učenci in njihovimi mentorji izvajamo številne aktivnosti iz različnih področij naravne in kulturne dediščine. Šolskim skupinah, ki so del mreže, pa so na voljo številni brezplačni pedagoški programi.

Na koncu smo jim predstavili predlog vključitve naših pedagoških programov v vse razrede osnovnošolskega izobraževanja in jih povabili, da tudi sami predlagajo načine sodelovanja, ki bi jim koristili pri njihovem strokovnem delu. Po vzoru Mreže šol Triglavskega narodne parka smo predlagali, da s pripravo raznolikih in podrobnejših vsebin na temo velikih zveri in krajinskega parka, sodelujemo pri izvedbi šolskih ur izbirnih predmetov ali krožkov, ki te teme obravnavajo. Samo delovanje mreže šol TNP smo sicer spoznali v okviru marčevskega strokovnega obiska, ki ga s ciljem izmenjave dobrih praks organiziral projekt LIFE WOLFALPS EU.

*DINAmična učilnica je en izmed štirih programov novega turističnega produkta DINAmična Pivka, ki je nastala v okviru operacije (Do)živi v urbanem okolju.

Skip to content