Postani varuh naravnih gozdov

15. 3. 2022

V Sloveniji imamo bistveno premalo naravnih gozdov. Trend moramo obrniti, če želimo ohraniti najbolj ogrožene vrste ptic. “Potrebujemo takojšnjo akcijo”, pravijo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Kljub veliki površini gozda v Sloveniji je ohranjenega le manj kot 1 odstotek starega, naravnega gozda. Najdemo ga le še v redkih gozdnih rezervatih, prav stari, naravni gozd pa je ključen za preživetje mnogih dragocenih živalskih vrst, ki jih lahko ohranimo le z odločnim ukrepanjem.

DOPPS želi trend obrniti, zato so pripravili kmapanjo Varuhi gozdnih specialistov, s katero želijo gozd začeti podarjati naravi. Sodeluje lahko prav vsak posameznik, ki bo s tem pomagal ohraniti naše naravne gozdove in vrste, ki so odvisne od njih tudi za prihodnje generacije.

V zadnjem času v Sloveniji z gozdom gospodarimo vse bolj intenzivno. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije se od leta 2004 v povprečju vsako leto odpira več kot 400 kilometrov novih gozdnih prometnic za spravilo lesa. Posledično z odpiranjem gozdov izgubljamo stare, naravne, še nedotaknjene gozdove, strategije, ki bi nadomestila odprte površine z novimi, naravi prepuščenimi gozdovi pa ni. Taki gozdovi, za katere je značilna velika količina odmrle lesne mase, nastajajo stoletja in nudijo zatočišče številnim dragocenim gozdnim organizmom, ki jim rečemo gozdni specialisti. Mednje sodijo številne vrste ptic, katerih populacije so že močno zdesetkane. Za njihovo ohranjanje je nujna učinkovita in takojšnja vzpostavitev novih naravi prepuščenih gozdov.

DOPPS želi okviru projekta Varuhi naravnih gozdov zagotoviti večji delež naravi prepuščenih gozdov, zato bomo s pomočjo srčnih ljudi – varuhov, zbirali sredstva za nakup vsaj desetih hektarjev gozda, ki ga bomo podarili oz. vrnili naravi. Vanj ne bomo posegali, prepustili ga bomo naravnemu razvoju in s tem ohranjali gozdne specialiste, kot so belohrbti detel, koconogi čuk, črna štorklja, divji petelin in mali muhar, ter številne druge gozdne organizme.

Tudi v Centru DINA in Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera smo prepričani smo, da znamo narediti korak naprej pri varovanju naših dragocenih gozdov in pristopiti k varstvu najbolj ogroženih komponent biotske raznolikosti v njih.

 Akcijo že podpirajo nekateri znani obrazi in ustanove. Podpri jo tudi ti! Obišči www.gozdnispecialisti.si

in spoznaj, kako lahko pomagaš ohraniti naše naravne gozdove in ogrožene vrste v njih.

 

(Foto: Tomaž Mihelič, Jure Novak, Alen Ploj, Domen Stanič, DOPPS)

Skip to content