Center DINA ima nove prilagoditve za slepe in slabovidne

1. 3. 2024

V Centru o velikih zvereh DINA, ki ga upravlja Zavod za turizem Pivka, smo oktobru 2023 začeli sodelovanje s študentkami magistrskega programa Inkluzivne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in njihovo mentorico dr. Matejo Maljevac. Pri predmetu Metode dela s slepimi in slabovidnimi so pripravili šest prilagoditev razstavišča, ki bodo slepim in slabovidnim obiskovalcem pomagale spoznavanju in interaktivnemu doživljanju vsebin o velikih zvereh.

Katere vsebine smo prilagodili?

V okviru sodelovanja smo pripravili:

  • Taktilni tloris razstavišča, ki obiskovalcem omogoča lažjo orientacijo v prostoru.
  • Taktilni zemljevid Slovenije, ki podaja informacije o območjih, kjer so prisotne velike zveri v Sloveniji.

Prilagodili smo:

  • Vsebine interaktivnih postaj Zverbook, ki smo jih prenesli v obliko Flipbook, preko katerih spoznajo posameznega predstavnika vrste velikih zveri, njihov življenjski prostor in prehrano.
  • Postajo Kaj storiti, če srečate medvedko?, kjer so različni odzivi opredeljeni preko taktilne predstavitve in zapisa v brajevi pisavi.
  • Vsebine VR očal, ki smo jo spremenili v audio deskripcijo, ki ponuja posebno doživetje. Preko natančnih opisov okolja, čutil in zaznavanja okolice, se obiskovalci potopijo v gozd in ga s pomočjo avdio opisov doživijo na popolnoma drugi ravni.

Izdelali smo prilagojeno igro spomina-  Zveromin, ki vabi k iskanju parov in odkrivanja z zvermi povezanimi vsebinami (iglavci, listavci, gobe).

Odlično sodelovanje s Pedagoško fakulteto UP in MD slepih in slabovidnih Nova Gorica

Vse izdelke in prilagoditve so študentke izdelale same, pri tem pa sta jim z nasveti pomagali mentorica dr. Mateja Maljevac in sodelavka Centra Dina, Helena Šneberger Mandelj. Pri oblikovanju idej in izdelkov smo skrbeli za to, da so prilagoditve varne in lahke za uporabo, sledili smo grafični podobi Centra in skrbeli za strokovnost vsebin. Pripravljene prilagoditve so tekom priprave na sedežu fakultete že preskusili člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Na podlagi njihovih povratnih informacij so jih študentke še izboljšale in nato predale našemu Centru. V četrtek, 29. februarja, so člani društva prilagoditve testirali še v Centru o velikih zvereh.

Kako bodo obiskovalci lahko dostopali do prilagoditev?

Prilagoditve si bodo obiskovalci lahko izposodili na vstopni točki Centra DINA (recepcija Krpanovega doma). S pomočjo družinskih članov, osebnih asistentov ali drugih spremljevalcev se bodo nato lahko podali na raziskovanje vsebin.

Naš cilj je, da obiskovalce z motnjami vida opolnomoči pri samostojnem raziskovanju.

Helena Šneberger Mandelj, Center Dina

“Prišla sem brez posebnih pričakovanj. Nisem vedela, kaj me tukaj čaka, in moram reči, da sem zelo presenečena. Gotovo se bomo še vrnili.#

Vse, kar sem danes tu doživela, je bilo zelo zanimivo, izvedela sem veliko novega. Živali so mi že tako pri srcu. Velika pohvala tako študentkam, ki so se potrudile in nam približale vsebine o velikih zvereh kot tudi pivškemu zavodu, da so nam prišli nasproti.”

“Zlasti v muzejih in sodobnih izobraževalnih centrih, kot je denimo Dina, so vsebine danes predstavljene preko interaktivnih ekranom, kar je osebam z okvaro vida nedostopno. Taki pripomočki so tako zagotovo dobrodošli. Njihova največja dodana vrednost pa je prav to, da se izkažejo kot zelo uporabni tudi za otroke, starejše in osebe, ki imajo zmanjšane kognitivne zmožnosti”.

“Inkluzivna družba ni mit ali bajka iz preteklosti, je še kako resnična podoba sedanjosti.

Študentje inkluzivne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem že več let uresničujejo idejo o inkluziji oseb s posebnimi potrebami v družbi že tekom njihovega magistrskega študija in s tem pridobivajo dragocene izkušnje kot popotnico za vstop na trg delovne sile.

V okviru predmeta Metode dela s slepimi in slabovidnimi smo se tokrat lotili prilagajanja posameznih postaj oz. vsebim v Centru velikih zveri Dina Pivka osebam z okvaro vida. Pobudo za sodelovanje je podala pedagoška vodja programov Helena Šneberger Mandelj, ki je na spletu zasledila podobno lanskoletno akcijo v Goriškem muzeju.

Osebno menim, da so nosi tovrstno sodelovanje korist vsem udeleženim v procesu:

  • študentom, ki teoretična znanja o okvarah vida prenašajo v prakso in pogosto ugotovijo, da prilagajanje ni uniformno in mora biti posebej premišljeno,
  • strokovnim in znanstvenim delavcem, ki krepimo svoje znanje in razvijamo specifične kompetence za delo z ranljivimi skupinami v različnih okoljih ter nenazadnje
  • obiskovalcem muzejev, ki s svojo prisotnostjo kažejo na to, da jih prilagojene muzejske vsebine zanimajo, hkrati pa cenijo trud tistih, ki so prilagoditve oblikovali.”

Prilagoditve so ključne za dostopnost vsebin Centra o velikih zvereh za slepe in slabovidne

Naš cilj je, da obiskovalce z motnjami vida opolnomočimo pri samostojnem raziskovanju. Fizična dostopnost in dostopnost vsebin izobraževalnih centrov, med katere spada tudi Dina Pivka, mora biti pomemben vidik delovanja. Priprava opisanih prilagoditev je korak v smer k večji vključenosti oseb z gibalnimi in senzornimi motnjami.

Načrtujemo, da bomo v kratkem na spletni strani Centra Dina dodali prilagoditev za slepe in slabovidne ter zavihek, kjer bo natančneje opredeljena dostopnost razstavišča in vsebin.

 

Skip to content