Volkulja Vita in krivolov

16. 10. 2020

Vita je bila odlovljena 22. maja na Notranjskem in opremljena s telemetrično ovratnico. Ob ujetju je bila stara dve leti in je imela 32 kg. Opazili smo, da je laktirala, ni pa imela mladičev. Torej ni bila vodilna volkulja, ampak je kot starejša sestra pomagala skrbeti za letošnje mladiče in bi v primeru, da bi vodilna volkulja poginila, lahko skrbela zanje. Poimenovana je bila z željo, da bi ji uspelo dalj časa zbirati podatke za raziskavo o povezljivosti prostora, kot njenemu predhodniku Jožetu, ki je ovratnico nosil le 44 dni. Žal je bila 23. septembra, tako kot njen predhodnik, nezakonito ustreljena. Ovratnico je nosila 125 dni.

Vsak odlov volka je rezultat večmesečnih priprav in terenskega dela, zato nas je novica o njeni smrti močno potrla. Sicer smrt enega volka za populacijo ni tragična, za nas pa pomeni izgubljeno priložnost za pridobivanje podatkov in znanja, ki ga lahko uporabimo za boljše upravljanje s populacijo. Poleg napora raziskovalcev, ki za odlov enega volka preživijo več mesecev na terenu, je vloženega tudi veliko denarja za potrebno opremo in druge materialne stroške.

Ali ste vedeli?

Ko je bila Vita ustreljena, je njena ovratnica pričela pošiljati »mortality« signal. Ta se sproži, ko se žival 5 ur ne premakne. Da bi jo našel, se je sodelavec odpravil na teren, hkrati pa je o tem obvestil tudi policijo. Po najdbi volkulje se do prihoda policije ni ničesar dotikal, saj je šlo za mesto potencialnega kaznivega dejanja. Enako velja za kogarkoli, ki najde truplo zavarovane živalske vrste v naravi. Ravno tako je ključno, da policisti, ki so poklicani na kraj takega dogodka, natančno poznajo protokol in nadaljnjo obravnavo. Tega je v okviru projekta LIFE Lynx pripravila Lovska Zveza Slovenije v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in Zavodom za gozdove Slovenije. Kratka navodila za pravilno ukrepanje si lahko ogledate tukaj, lahko pa si  preberete tudi brošuro. Le z ustrezno obravnavo lahko zagotovimo, da so možnosti za odkritje osebe, ki je storila kaznivo dejanje, čim večje.

Skip to content