Visoke elektromreže so najbolj učinkovite, a mogoče so tudi izboljšave tega preventivnega ukrepa

29. 3. 2022

Visoke elektromreže v Sloveniji uporablja približno 190 rejcev drobnice (90) in goveda ter čebelarjev in lastnikov sadovnjakov. Kot je pokazala študija o učinkovitosti ukrepov varovanja pred velikimi zvermi (2020), upoštevajoč podatke v letih od 2010 do 2019, se je pri rejcih, ki za varovanje uporabljajo izključno visoke elekromreže, število škodnih primerov znižalo za 95 odstotkov, pri tistih, ki visoke elektromreže uporabljajo v kombinaciji z manj učinkovitimi ukrepi pa za 72 odstotka.

Z namenom pridobivanja izkušenj uporabnikov o uporabi visokih elektromrež za zaščito pašnih živali, izboljšanja ukrepa, prilagajanja njegove uporabe in izvedljivosti, smo na Zavodu za gozdove Slovenije skupaj s Centrom DINA organizirali srečanje z rejci pašnih živali. Na dogodku, organiziranem v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU, je sodelovalo 17 rejcev iz različnih regij, sodelovali pa so tudi štirje pooblaščenci za cenitev škod po velikih zvereh.

 

Udeležence smo sprva informirali o aktualnostih na področju preprečevanja škod. Nato smo izvedli delavnico o uporabi visokih elektromrež, v okviru katere so udeleženci opredelili ključne prednosti in slabosti glede tehničnih lastnosti in uporabe oziroma vzdrževanja ukrepa. Skupine so razpravljale tudi o izzivih, kot so možnosti sofinanciranja. Vsi našteti predlogi bodo služili kot izhodišče za nadaljnje delo na področju preprečevanja škode.

Glavna usmeritev, s katero so se strinjali vsi prisotni, je bila, da čeprav je potrebno ta preventivni ukrep optimizirati, le-ta služi svojemu ključnemu namenu – varnosti pašnih živali, zmanjšanju škod in posledično možnosti ohranitve kmetovanja na območju velikih zveri.

Skip to content