Slovenska nagrada Natura 2000 za družbeno-gospodarske koristi Zavodu za gozdove Slovenije, Center Dina s priznanjem za finalista

26. 10. 2022
V Centru o velikih zvereh Dina so organizatorji podelitve Slovenske nagrade Natura 2000 le-to danes izročili enemu izmed letošnjih zmagovalcev. Prijava Zavoda za gozdove za Gozdno hišo Mašun z učno potjo in Centrom Dina je dobila priznanje kot finalistu v svoji kategoriji.

Zavod za gozdove Slovenije pomaga rejcem in čebelarjem

ZGS je s prijavo “Preprečevanje škod po velikih zvereh” v kategoriji družbeno-gospodarske koristi osvojil prvo mesto za slovensko nagrado Natura 2000. Poleg tega se je uvrstil med finaliste še s tremi prijavami: Monitoring risa za reševanje pred izumrtjem (kategorija: varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji), Ne povabimo medveda na kosilo (kategorija: družbeno-gospodarske koristi) in Doživeto spoznavanje življenja velikih zveri v osrčju njihovega življenjskega prostora na Notranjskem (kategorija: komunikacijske akcije za območja Nature 2000).

Prijava “Preprečevanje škod po velikih zvereh” vključuje celovito in kompleksno reševanje problematike preprečevanja in zmanjševanja škode v kmetijstvu zaradi velikih zveri. Največji dosežek pa je, da so nekatere aktivnosti že postale del nacionalnih rešitev (npr. sofinanciranje nakupa zaščitnih sredstev oškodovancem), celostna sistemska ureditev pa predstavlja izziv za v prihodnje. Na podlagi učinkovitosti zaščitnih ukrepov je prizadevanja Zavoda za gozdove Slovenije prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki od leta 2015 sofinancira 80% vrednosti nakupa opreme za varovanje premoženja pred velikimi zvermi vsem, ki so zaradi teh vrst utrpeli škodo.

Rejec drobnice, Janez Krži軎e na začetku reje drobnice sem se odločil za uporabo ustrezne zaščite mojih živali pred napadi zveri in škod po velikih zvereh še nisem imel, kljub temu, da je na območju mojih pašnikov prisoten trop volkov.«

Centru Dina Pivka s priznanjem za finalista

V kategoriji Komunikacijske aktivnosti za območja Nature 2000 pa je bila med finaliste uvrščena tudi prijava ZGS Doživeto spoznavanje življenja velikih zveri v osrčju njihovega življenjskega prostora na Notranjskem, v okviru katere smo se za nagrado potegovali skupaj Gozdna hiša Mašun z učno potjo in Center Dina Pivka. Plaketo finalista sta prevzeli Dina in Špela Habič, ZGS in Dragica Jaksetič, strokovna vodja Centra Dina.

Skip to content