Projekt Carnivora Dinarica je zaključen

Po treh letih smo zaključili projekt Carnivora Dinarica , Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih / Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima.

Glavni cilj projekta je bil izboljšati varstveno stanje velikih zveri (risa, volka in medveda) na Natura 2000 območjih Javorniki -Snežnik, Notranjski trikotnik, Gorski kotar in Severna Lika.

Kljub kratkemu trajanju projekta, je v tem času nastalo veliko konkretnih rezultatov, ki bodo delovali tudi po zaključku projekta:

  1. Učne poti Mašun, Leska in Kolpa bodo usmerjale in ozaveščale obiskovalce o biologiji velikih zveri ter pomembnosti njihovega ohranjanja./ Učne poti…. bodo obiskovalcem v življenjskem prostoru velikih zveri predstavljale njihove značilnosti in nam govorile o tem, zakaj je njihovo ohranjanje pomembno
  2. Didaktični kotički na osnovnih šolah in e-gradiva bodo na ne čisto šolski način izobraževali nove generacije učencev o biologiji in ekologiji velikih zveri.
  3. Na kmetiji dobrih praks na Suhorju v Brkinih bo moč iz prve roke izvedeti, kako učinkovita so sredstva za preprečevanje škod na lastnini kmetovalcev
  4. Center DINA v Pivki bo usmerjal obiskovalce in prebivalce in jih ozaveščal o pomenu velikih zveri, deloval pa bo tudi kot vozlišče vseh podatkov o turistični ponudbi in dobrih praksah za Slovenijo in Hrvaško.
  5. Pastirski psi, ograje za preprečevanje škod, medovarni smetnjaki ter dinamična prometna signalizacija bodo prispevali k zmanjšanju konfliktov z velikimi zvermi
  6. Z oboro za osirotele risje mladiče pa bodo lahko mladiči, ki drugače ne bi preživeli, rehabilitirani in vrnjeni v naravno okolje.

Sobivanje ljudi in velikih zveri, še posebej na podeželskih območjih severnih Dinaridov v Sloveniji in na Hrvaškem sega v daljno preteklost. To dediščino moramo negovati še naprej, saj želimo velike zveri ohraniti v naravnem okolju za naše zanamce. Kajti če varujemo velike zveri, ohranjamo tudi naš gozd. Da nam bi to uspelo, je ključno povečevanje znanja – in sicer o vlogi velikih zveri v ekosistemu in njihovi biologiji, o načinih uspešnega sobivanja, ključen pa je tudi prenosu teh znanj do lokalnih skupnosti in odločevalcev. Velike zveri ne poznajo meja, zato je za uspešno dolgoročno ohranjanje velikih zveri potrebno meddržavno sodelovanje ter skupno upravljanje dinarske populacije volka, risa in medveda.
Podrobneje o projektu pa v priloženi izjavi za novinarsko konferenco.

Skip to content