Obisk projektne skupine LIFE WILD WOLF

15. 2. 2024

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je med 5. in 7. februarjem 2024, potekalo srečanje projektne skupine projekta LIFE WILD WOLF. V projektu, s polnim imenom »Ukrepi za ohranjanje naravnega vedenja volkov v poseljenih pokrajinah Evrope« sodeluje kar 17 partnerjev iz Češke, Hrvaške, Italije, Grčije, Nemčije, Portugalske, Švedske in Slovenije.

Na Oddelku za biologijo BF UL se je srečalo več kot 40 članov projektne skupine: poročali so o  napredku na posameznih projektnih akcijah, se pogovorili o morebitnih izzivih pri izvajanju projektnih aktivnosti in naredili podroben načrt izvajanja aktivnosti v letu 2024. Med drugim bodo raziskovalci z Oddelka za biologijo ugotavljali možne povezave med spremenjenim vedenjem volkov in križanjem: “Izdelali smo 4000 kitov za vzorčenje DNK, ki so jih hrvaški partnerji razdelili na pilotnem območju Dalmacije, kjer je potrjeno veliko število križancev med volkovi in psi. Z analizo bomo lahko identificirali posamezne volkove in določili njihovo poreklo”, je razložila raziskovalka dr. Astrid Vik Stronen, s Katedre za ekologijo in varstvo okolja Oddelka za biologijo.

“Izdelali smo 4000 kitov za vzorčenje DNK, ki so jih hrvaški partnerji razdelili na pilotnem območju Dalmacije, kjer je potrjeno veliko število križancev med volkovi in psi. Z analizo bomo lahko identificirali posamezne volkove in določili njihovo poreklo”

dr. Astrid Vik Stronen, Katedra za ekologijo in varstvo okolja Oddelka za biologijo

Drugi dan srečanja je bil namenjen komunikacijskemu treningu, ki ga je v sodelovanju z zunanjim sodelavcem, Bernardom Le Rouxom iz švedske organizacije DFG – Dialogues Facilitation Gothenburg, organizirala dr. Aleksandra Majić Skrbinšek, ki v sklopu projekta vodi raziskavo o znanju in prepričanjih javnosti o volku.

”Člani projektne skupine se na terenu pogosto srečujejo z različnimi interesnimi skupinami, ki imajo različne vrednote in različna mnenja glede upravljanja z volkovi. Na komunikacijskem treningu smo govorili o tem, kako prepoznati potencialno konfliktne situacije in kako se na njih odzvati in na ta način izpeljati konstruktiven dialog”

Aleksandra Majić Skrbinšek

Zadnji dan srečanja je potekal v Centru o velikih zvereh DINA Pivka, kjer so udeleženci razpravljali predvsem o participatornih modelih sodelovanja z lokalno skupnostjo. Delovni dan jim je popestril voden ogled centra s Heleno Šneberger Mandelj, strokovno sodelavko Zavoda za turizem Pivka.

Foto: arhiv DINA Pivka

Skip to content