Oznaka »Medvedu prijazno« je namenjena promociji produktov in storitev, ki podpirajo sobivanje z velikimi zvermi in ohranjanje njihovega življenjskega prostora.

Obrazec za pridobitev oznake medvedu prijazno

Če uporabljate katero od medvedu prijaznih praks, lahko pridobite oznako »Medvedu prijazno«. Prijavitelj odda vlogo na ustreznem obrazcu:
za med, mlečne izdelke in ostale kmetijske proizvode, izberite kategorijo "KMETIJSTVO"
za turistične nastanitve, gostinsko ponudbo in turistična vodenja, izberite kategorijo, "TURIZEM"
za rokodelske in druge izdelke z motivi, povezanimi s slovenskimi zavarovanimi vrstami velikih zveri (rjavi medved, volk in evrazijski ris) izberite kategorijo "SPOMINKI (AKTIVNA PROMOCIJA)"

Vaša prijava je bila uspešno oddana. V kratkem vas bomo kontaktirali.

1 Vaši podatki
{{ formErrors.full_name }}
{{ formErrors.email }}
{{ formErrors.tel }}
{{ formErrors.company_name }}
{{ formErrors.company_address }}
2 Izberi kategorijo vašega izdelka

Informacije o izdelkih za oznako “Medvedu prijazno”

Naštejte in opišite izdelke na katere bi želeli namestiti oznako “Medvedu prijazno”. Priložite fotografije izdelkov.

Koliko izdelkov letno proizvedete?

{{ formErrors.produce_no_yearly }}

Zakaj bi si želeli pridobiti oznako “Medvedu prijazno”?

{{ formErrors.why_requesting }}

Na kakšen način bi uporabljali oznako “Medvedu prijazno”?

{{ formErrors.way_of_using_nalepka }}
{{ formErrors.way_of_using_prelepka }}
{{ formErrors.way_of_using_obesanka }}
{{ formErrors.way_of_using_integrated }}
{{ formErrors.way_of_using_other }}

Opišite vašo ciljno skupino uporabnikov

{{ formErrors.target_people }}

Kje večinoma ponujate vaše izdelke?

{{ formErrors.where_selling }}

S klikom na sive “drsnike” označite storitve, ki jih vključuje vaše podjetje.

{{ formErrors.i_am_breeder }}

Katere pašne živali redite?

{{ formErrors.which_animals }}

Število glav posamezne vrste pašnih živali?

{{ formErrors.animals_no }}

Ali za varovanje črede uporabljate elektromrežo / elektroograjo?

{{ formErrors.electric_fence }}
{{ formErrors.electric_fence_description }}
{{ formErrors.other_method_description }}

Priložite slikovno gradivo, iz katerega je razviden način varovanja črede.

{{ formErrors.i_am_other }}

Ali za varovanje uporabljate elektromrežo / elektroograjo?

{{ formErrors.electric_fence_for_other }}
{{ formErrors.electric_fence_for_other_description }}
{{ formErrors.electric_fence_for_other_other_description }}

Priložite slikovno gradivo, iz katerega je razviden način varovanja.

S klikom na sive “drsnike” označite storitve, ki jih vključuje vaše podjetje.

{{ formErrors.i_have_accommodations }}

Ali gostom nudite izobraževalne materiale, povezane z ohranjanjem medveda ali gozdnih ekosistemov?

{{ formErrors.educational_materials_description }}
{{ formErrors.educational_materials }}

Ali gostje seznanjate s primernim vedenjem na območju medveda?

{{ formErrors.teach_appropriate_behavior_description }}
{{ formErrors.teach_appropriate_behavior }}

Ali gostom ponujate izdelke z oznako “Medvedu prijazno”?

{{ formErrors.offer_bear_friendly_products_description }}
{{ formErrors.offer_bear_friendly_products }}

Ali ste pridobili katerega od evropskih ali nacionalnih znakov za okolje?

{{ formErrors.obtained_environmental_labels_description }}
{{ formErrors.obtained_environmental_labels }}

Ali uporabljate okolju prijazne prakse?
Označite.

{{ formErrors.sorting_garbage }}
{{ formErrors.saving_energy }}
{{ formErrors.saving_water }}
{{ formErrors.organic_food }}
{{ formErrors.other }}
{{ formErrors.other_description }}
{{ formErrors.i_have_catering }}

Ali gostom nudite izobraževalne materiale, povezane z ohranjanjem medveda ali gozdnih ekosistemov?

{{ formErrors.educational_materials_description }}
{{ formErrors.educational_materials }}

Ali gostom ponujate izdelke z oznako “Medvedu prijazno”?

{{ formErrors.offer_bear_friendly_products_description }}
{{ formErrors.offer_bear_friendly_products }}

S katerimi lokalnimi ponudniki hrane se povezujete?

{{ formErrors.local_food_providers }}

Ali ostanke hrane in organske odpadke pospravljate na medvedu nedostopna mesta oz. uporabljate medovarne smetnjake / kompostnike?

{{ formErrors.bear_friendly_garbage_description }}
{{ formErrors.bear_friendly_garbage }}
{{ formErrors.i_have_tourist_programs }}

Katero licenco za turistično vodenje imate?

{{ formErrors.guiding_licence }}
{{ formErrors.guiding_licence_description }}

Priložite dokazilo

Izbrana ni nobena datoteka.

{{ form.guiding_licence_file_id.name }}

Opišite vaše izkušnje s področja turistčnega vodenja v naravi

{{ formErrors.experience }}

Opišite program, za katerega želite pridobiti oznako "Medvedu prijazno"

{{ formErrors.program_description }}

Na kakšen način tržite program, za katerega želite pridobiti oznako "Medvedu prijazno"?

{{ formErrors.program_marketing_agency_info }}
{{ formErrors.program_marketing_description }}
{{ formErrors.program_marketing }}

Katere informacije, povezane z ohranjanjem medveda ali gozdnih ekosistemov, nudite gostom ob vodenju?

{{ formErrors.bear_friendly_info }}

Ali veste, kako se vedemo v primeru srečanja z medvedom?

{{ formErrors.bear_meeting_info_description }}
{{ formErrors.bear_meeting_info }}

Kateri so glavni vzroki konfliktov med medvedom in človekom?

{{ formErrors.conflicts_reasons }}

Kateri so glavni načini preprečevanja konfliktov med medvedom in človekom?

{{ formErrors.conflicts_prevention }}

Informacije o izdelkih za oznako “Medvedu prijazno”

Naštejte in opišite izdelke z motivom velike zveri, na katere bi želeli namestiti oznako “Medvedu prijazno”. Priložite fotografije izdelkov.

Koliko izdelkov letno proizvedete?

{{ formErrors.produce_no_yearly }}

Zakaj bi si želeli pridobiti oznako “Medvedu prijazno”?

{{ formErrors.why_requesting }}

Na kakšen način bi uporabljali oznako “Medvedu prijazno”?

{{ formErrors.way_of_using_nalepka }}
{{ formErrors.way_of_using_prelepka }}
{{ formErrors.way_of_using_obesanka }}
{{ formErrors.way_of_using_stampiljka }}
{{ formErrors.way_of_using_zlozenka }}
{{ formErrors.way_of_using_integrated }}
{{ formErrors.way_of_using_other }}

Opišite vašo ciljno skupino uporabnikov

{{ formErrors.target_people }}

Kje večinoma ponujate vaše izdelke?

{{ formErrors.where_selling }}

Izdelki, primerni za pridobitev oznake, morajo imeti priložene ključne informacije o velikih zvereh. Priložite končni informacijski letak, s katerim bo opremljen izdelek.

Izbrana ni nobena datoteka.

{{ form.product_info_label_file_id.name }}

Informacije o vaših aktivnostih

Opišite, na kakšen način v lokalnem okolju aktivno promovirate ohranjanje medveda

{{ formErrors.local_promoting_bear_friendly }}
{{ formErrors.submit }} Prosimo preverite zgornja polja.
Skip to content