Projektne publikacije

Jedan od ciljeva projekta „Carnivora Dinarica“ Interreg Slovenija-Hrvatska bolje je i učinkovitije prekogranično upravljanje populacijama velikih zvijeri koje žive u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kako bi to postigli projektni partneri provode brojne aktivnosti, od kojih je jedna edukacija javnosti. Zbog toga je, osim raznih radionica, projektom predviđeno i tiskanje niza publikacija o velikim zvijerima. Edukacijsko-komunikacijsku komponentu projekta financijski je indirektno podržao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.